Category Archives: News

Är du vår nye medarbetare?

Vi söker just nu efter…kanske just dig!

Du som vill arbeta gränsöverskridande! Du som vill arbeta med fröproduktion i flera plan! Du som vill arbeta med bönder på böndernas vis och internationella affärspartners på internationellt manér! Du som vill vara med och utveckla affären kring AxiQS AB!

Det är till dig, denna annons vänder sig.

Företagsbeskrivning

AxiQS AB, producerar frö av olika slag till kunder. Det kan vara nationella eller internationella kunder. Vårt fokus är kvalitet och att utveckla affärerna så mycket det är möjligt i varje led. AxiQS erbjuder svenskt lantbruk nya affärsmöjligheter med mycket intressant lönsamt för odlaren.

De viktigaste framgångsfaktorerna för produktion av specialfrö finns i Sverige: lång dag/kort natt, jungfruliga jordar, kunniga odlare med bra isolationsavstånd mellan odlingarna: allt detta finns i Sverige. Dessutom – och just nu kanske – söker det svenska lantbruket: nya lönsamma grödor!

AxiQS ägs av Agortus AB som också finns på samma adress.

Arbetsbeskrivning

Bakgrunden till rekrytering:

Tjänsten är en vidareutveckling av en tidigare tjänst med basen inom odling men också med en ökad tyngd mot inom förädling & produktion och kundstöd.

Villkor för tjänsten och karriärsutsikterna

Inom företagsgruppen, arbetar vi idag 5 medarbetare. Genomsnittsåldern är 30+ år. Alla medarbetare är självgående och skickliga inom sina respektive områden.

Kulturen i företaget är: ”frihet under ansvar”. Verksamheten styrs av eget ansvar, egen drivkraft och utveckling. och är beroende av människor som du och dina medarbetare.

Konkreta arbetsuppgifter

Exempel på konkreta arbetsuppgifter:

 • Kontakt med odlare, kunder, förädlingsledet: socialt men också legalt via produktionskontrakt och affärsuppgörelser.
 • Odlingsutveckling: stödja odlare med kunskap och erfarenhet och kontroll av odlingar.
 • Avrapportering till kunder och huvudmän internationellt.
 • Övervaka och styra produktförädlingsarbetet och kvalitetscertifieringen.
 • Ansvara för kvalitetscertifieringen och att rätt vara når rätt kund på rätt tid.
 • Ansvar för att bygga förtroende med dina kunder
 • I andra processer: vara verksamhetens spjutspets och aktiva processdeltagare
 • Vidareutveckla verksamheten från din horisont.

Framgångskriterier i arbetet:

Det är viktigt att du känner att vi måste skapa mervärde i verksamheten för våra kunder. Odlingskonsulenten är nyckelpersonen i AxiQS.

Du kommer att uppskattas av dina kollegor för:

 • din produktivitet och hur du använder din kunskap
 • för det förtroende du skapar hos kunderna
 • och hur du bidrar till att utveckla och förbättra effektiviteten i verksamheten

Anställningsförhållande

Arbetsplatsen är Agortus ABs kontor på Olma gård, strax utanför Svalöv. Mest troligt är att du är mycket mobil och är mycket hos odlare, partners och kunder.

Fast lön med möjlighet till bonus, tjänstebil.

Motivation och intresse

Du måste vara motiverad, drivande. Du tycker det är intressant att vara med att driva upp en ny verksamhet. Du måste skapa mervärde för verksamheten. Du måste vara en entreprenör i hjärtat och tycker det är kul att bygga något!

3. Kravprofil

Kritiska framgångsfaktorer

En professionell och pedagogisk bakgrund.

Utbildningskrav:

Agronom, hortonom eller liknande. Erfarenhet är viktigare än utbildning

Arbetslivserfarenhet #1

Min. 3 års erfarenhet från en fröproduktion. Gärna också fördjupad kunskap från odling av specialfrö – helst inom AxiQS område.

 

Arbetslivserfarenhet #2

 

Har arbetat i SME tillväxtföretag.

 

Arbetslivserfarenhet #3

Du har erfarenhet av svenskt lantbruk.

 

 

Andra krav: Språk:

Språk

Skriva

tala

Dansk/Svenska

Modersmål

Modersmål

Engelsk

Mycket bra

Mycket bra

 

Önskad personlig profil

 • Naturligt kontaktskapande
 • Förtroendeskapande, både i förhållande till kunder och odlare
 • Kunna bygga långsiktiga relationer
 • Energisk, utåtriktad, professionell, kommunikativ
 • Utvecklingsmotiverad: vilja driva utveckling och vara öppen för nytänkande
 • Utåtriktad/säljande personlighet
 • Öppen, nyfiken
 • Självgående
 • Strukturerad
 • Detalj orienterad
 • Flexibel vad gäller tid, plats, språk och miljö

 

Anställningsvillkor: lön paketet

 • Lön: fast och med möjlighet till bonus
 • Tjänstebil
 • Telefon och dator via arbetet
 • Extra semesterdagar i utbyte mot övertidskompensation
 • Andra villkor

Frågor och ansökningar:

Kontakta mig, Olof H Christerson, som VD på AxiQS AB med de frågor eller funderingar du har. Du når mig också på telefonnummer: +46-70 321 6580.

Välkommen att höra av dig. 

 

We are pleased to introduce Charlotta Nilsson, our new employee in AxiQS.

“Really looking forward to being part of such a fantastic company and concept development as AxiQS and SSFP,” says Charlotta.

Charlotta is Agortus’s new Cultivation Consultant. We welcome Charlotta as part of our growing team of enthusiastic employees within AxiQS, Agora’s business area specializing in the production of specialty seed for the world market. Charlotta is a key person for all our customers and growers, says CEO Olof H Christerson.

Charlotta will initially develop our production business as a growing consultant. Intimately associated with this is market development.

For Charlotta, a red thread has long been: focus on quality. Focus on satisfied partners and constant development and innovation.

Warm welcome Charlotta, we hope you will be happy with us at AxiQS!

About AxiQS
AxiQS is a business area within Agortus AB and part of “Agortus Innovations”. The brand

AxiQS is today synonymous with Agortus EIP project: “Swedish Special Seed Production”

(SSFP), one of the Swedish Agriculture Agency approved innovation projects. The goal of SSFP is to develop Swedish production of specialty seed with the world as a market. Read more at www.axiqs.com.

Another part of Agortus AB is Agortus Handel. The business area is today focused on trade of agro “specialties” such as and to develop catch crops for the Nordic market, but also inputs for the Nordic food industry and the European seed and grower market.

For more information about Agortus AB, please visit our website: www.agortus.com.

Are you the key person we are looking for?

AxiQS is now looking for a cultivation consultant with experience as an agronomist in Swedish agriculture, especially in special seed production. We are looking for someone who is passionate about developing the business, creating added value for the customer and think it’s fun to rebuild!

Click here for more information about the service

If you are the one you are looking for, contact us directly!