Välkommen till en värld av under

En värld av spirande frön och möjligheter. En värld av professionell
fröproduktion för många marknader.

Söker du fröproduktion eller har intresse inom området så finns AxiQS till din hjälp. Våra
förutsättningar är smått världsunika med lång dag och kort natt som är så viktigt för lyckad fröproduktion av vissa växtarter. Söker du lägsta risk för korspollinering är skogarna och sjöarna i våra produktionsområden till din fördel: stora och gedigna isolationsavstånd. Jungfruliga jordar och erfarna odlare med god infrastruktur är till din tjänst.

På många fält räcker den naturliga nederbörden medan andra fält har fått förstärkt med bevattning som säkrar upp din skörd och dess kvalitet. Vissa odlingar odlas konventionellt medan andra odlare har certifierat sina odlingar ekologiskt.

Söker du “information at your fingertips” är vårt AQN system till din glädje och nytta. Med systemet erhåller du data och information i realtid om dina kontrakterade odlingar.

Kvaliteten på din produktion är uppskärrad med nära samarbete med ett lokalt utsädeslaboratorium som är både ISTA och OECD certifierat, fullt utrustat och med mycket kunnig personal.

Välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal.